CAD-CAM

RDF tilbyder produktudvikling. På basis af kundens idé eller skitse, kan RDF, i dialog med kunden, foretage den egentlige konstruktion af et produkt på CAD-CAM systemer.

Produktudviklingen foregår i tæt samspil med RDF’s produktionsmiljø. Derved sikres praktiske, realiserbare løsninger, som kan produceres billigst muligt.

Den tætte kontakt mellem produktudvikling og produktion betyder samtidig, at der er meget kort i tid mellem idé og produkt.